בניית משולשים לפי צלעות

בפעילות זו תצרו משולשים משלוש צלעות תבדקו איזה משולשים מתקבלים.

צרו את המשולש הירוק באמצעות גרירת קודקודים

צרו את המשולש הכחול באמצעות גרירת קודקודים האם שלושת המשולשים שעל המסך שווים באורכי צלעותיהם האם המשולשים חופפים? תוכלו לגרור ולהניח את המשולש האדום על המשולשים האחרים ולבדוק

עברו לפעילות בניית משולש לפי צלעות 2