Шинэлэг санаа, шийдэл

Image
Тавигдах шаардлага Тодорхой сэдэв, бүлэг сэдэв, бодлогын хүрээнд геогебра програмыг ашигласан шинэлэг, сонирхолтой шийдлийг бусдад танилцуулах боломжтой. Дараах шаардлагуудыг хангасан байна. 04.01-нд Товч танилцуулгаа илгээх 04.02-10-нд Илтгэлд санал зөвлөмж өгөх 04.11-17-нд Илтгэлийн засан сайжруулсан бүрэн эхийг илгээх Хаагдсан