Esimerkkejä

[b]Esimerkki 4:[/b] Järvellä olevalta veneeltä katseltiin tunturin lakea. Laen määriteltiin olevan 9.3 asteen kulmassa. Kun veneellä mentiin 320 m kauemmaksi järvellä, laki määriteltiin olevan 7.8 asteen kulmassa. Kuinka korkea tunturi on suunnilleen? [br] [br] Piirretään tilanteesta ensin kuva.[br]
[br]Helposti voidaan määritellä, että [math]\Large\alpha[/math] = 170.7° ja [math]\Large\beta[/math] = 1.5°. Sinilauseen perusteella [br][br] [br]   [math]\Large\frac{y}{\sin\left(7.8\degree\right )}=\frac{320m}{\sin\left(1.5\degree\right )}\Leftrightarrow y=\frac{320m\cdot \sin\left(7.8\degree\right )}{\sin\left(1.5\degree\right )}[/math][br]  [br]Perustrigonometrian avulla saadaan korkeus ratkaistua: [br][br] [br]   [math]\Large \sin\left(9.3\degree\right )=\frac{h}{y}\Leftrightarrow \ h=y\cdot \sin\left(9.3\degree\right)=\frac{320m\cdot \sin\left(7.8\degree\right )}{\sin\left(1.5\degree\right)}\cdot \sin\left(9.3\degree\right )\approx 270m[/math][br]  [br][b][color=#3366ff][br]Esimerkki 5:[/color][/b] Taloja A ja B yhdistää 3.1 km pitkä suora tie. Läheinen lampi on 1.8 km päässä talosta A ja 2.2 km päässä talosta B. Kuinka kaukana tiestä lampi on? [br]
Lyhin etäisyys saadaan määrittämällä etäisyys suorassa kulmassa tiehen nähden. Koska tunnemme ainoastaan kolmion sivujen pituudet, on yksi kolmion kulma ratkaistava. Kosinilauseen avulla saadaan[br][br]   [br]  [math]\Large 2.2^2=1.8^2+3.1^2-2\cdot 1.8\cdot 3.1\cdot \cos(\alpha)\\[br]\Large \cos(\alpha)=\frac{2.2^2-1.8^2-3.1^2}{-2\cdot 1.8\cdot 3.1}\approx 0.717 \\[br]\Large \alpha\approx 44.1\degree[/math] [br][br]Sinin perusmääritelmän avulla kysytty etäisyys on helppo ratkaista:  [br]  [br]   [math]\Large \sin(\alpha)=\frac{x}{1.8km}\;\Leftrightarrow \; x=1.8km\cdot \sin(44.1\degree)\approx 1.3km[/math]

Information: Esimerkkejä