Vnitřni úhly čtiřuhelniki

Simulace toho, že platí: součet vnítřních úhlů v jednotkach čtiřuhelniku je 360°.