Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

het plastisch getal

rij van Fibonacci

Wanneer je de rij van Fibonacci volgt, merk je dat het quotiënt van twee opeenvolgende getallen in de meer en meer naderen tot het gulden getal 1,618034...

rij van Padovan

Ook in de rij van Padovan nadert het quotiënt van twee opeenvolgende getallen in de rij naar een limietwaarde. Dit getal noemt men het plastisch getal =1,324718.