MATEMATYCZNA CHOINKA

Opisz świąteczną choinkę za pomocą odpowiednich warunków matematycznych (nierówności, działania na zbiorach).