Graf Kosinus

Fikirkan
Apakah nilai maksimum dan minimum bagi kos θ ?   [br]Pada sudut berapakah nilai kos θ  bernilai sifar?   [br]

Information: Graf Kosinus