Zadanie 4.2. Walec z przekrojem osiowym

Information: Zadanie 4.2. Walec z przekrojem osiowym