c = -0.11 + 0.6557i

Dit punt is de overgang van de cardioïde (met 1 attractor) naar de primaire bol bovenaan (met 3 attractoren). Overgangen tussen twee bollen noemen we parabolische situaties. Ze markeren de overgang tussen gebieden met een verschillend aantal attractoren.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Hoeveel attractoren tel je?
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
This point marks the boundary between the cardioid (with 1 attractor) and the primary bulb on the top (with 3 attractors). Transitions between bulbs are called parabolic situations. They mark the transition between closed areas with a different number of attractors.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Count the number of attractors.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values lying central, near to the border of and outside the julia-set.