Osová afinita - zobrazení trojúhelníku

Je dána přímka [i]o[/i] a trojúhelník [i]ABC[/i]. Sestrojte obraz [i]A'B'C'[/i] trojúhelníku [i]ABC[/i] v takové osové afinitě s osou o, aby byl trojúhelník [i]A'B'C'[/i] rovnostranný.

Information: Osová afinita - zobrazení trojúhelníku