Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

opbouw met cellen

Zoals volgende tekening van Fatin Uluengin toont, worden de lagen in een muqarnas niet opgebouwd uit volle kringen van balkjes, maar uit aparte cellen. Deze cellen steunen telkens met hun achterwand op de bovenrand van cellen uit een vorige laag zodat laag na laag een koepelvorm ontstaat. De variëteit en de evolutie van muqarnas zit dan ook in het ontwerp en de keuze van deze cellen en de vlakke figuren die deze cellen bepalen.
Image
We werken volgend plan uit tot een muqarnas met 4 lagen. Volg in het applet de opbouw met de knoppen op de navigatiebalk. Toon dan dynamisch de verticale opbouw met de gekleurde knoppen in het applet
Image