De knoppenbalk aanpassen

Om het aantal knoppen voor de leerlingen te beperken kan je de knoppenbalk aanpassen.
 1. Klik in het menu Macro's op Werkbalk aanpassen..
 2. Rechtsbovenaan in het scherm kan je de icoontjes van de verschillende vensters selecteren (Algemeen, Rekenblad, CAS, Waarschijnlijkheidsrekening en 3D knoppenbalk).
 3. Het venster aan de linkerkant staan alle GeoGebra knoppen van de gegeven Knoppenbalk. Klik je op een van de + symbolen voor de naam van de knop, dan wordt het volledige rolmenu getoond.
 4. Klik aan de linkerkant op het + symbool voor de knop Toolbar ImageVerplaatsen tool om het rolmenu te openen. Selecter de knop Toolbar ImageRoteren en klik op de knop Verwijderen> . Selecteer dan de knop Toolbar Image Naar rekenblad kopiëren en klik nogmaals op de knop Verwijderen>. De knopToolbar Image Verplaatsen is nu de nog de enige knop in het rolmenu . 
 5. Open nu de volgende rolmenu's en verwijder alle knoppen behalve deze die je nodig hebt om het middelpunt van een cirkel te construeren (Toolbar Image Snijpunten van twee objecten, Toolbar Image Midden of middelpunt, Toolbar Image Lijnstuk, Toolbar Image Loodlijn).
 6. Versleep de volgorde van de knoppen in de lijst aan de linkerkant met de muisaanwijzer.
 7. Klik Toepassen wanneer je klaar bent.
 8. Je GeoGebra scherm toont nu de aangepaste Knoppenbalk.

Opgave

 • Verwijder alle objecten behalve de cirkel.
 • Export de geupdate constructie als dynamisch werkblad met de aangepaste Knoppenbalk en toon de Knoppenbalk hulp (dialoogvenster Exporteren – tab Geavanceerd).
 • Bewaar het bestand als Middelpunt_Cirkel_Constructie.html.