c = -1.33 + 0i

Het complexe getal c = -1.33 + 0i is het middelpunt van de tweede bol links van de cardioïde.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Hoeveel attractoren tel je?
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt. Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
The complex number c = -1.33 + 0i is the center of the second circle left of the cardioid.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Count the number of attractors.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values lying central, near to the border of and outside the julia-set.