Rectes tangents a una circumferència

Tema/es:
Rectes, Tangent
Donada una circumferència, i un punt P extern a la circumferència, volem trobar les rectes tangents a la circumferència que passen pel punt P. Si us hi fixeu, hauríem de trobar dues rectes diferents.
Estudieu els diferents casos usant l'aplicació de geogebra presentada.
  1. Observeu què passa amb les rectes tangents quan el punt P es va acostant a la circumferència. I quan el punt P és de la circumferència? i quan és interior?
  2. Calculeu analíticament l'equació de les dues rectes tangents a una circumferència usant el procediment donat.
  3. Analitzeu el funcionament de la proposta. Perquè funciona? (podeu seguir l'explicació proposada a l'aplicació)
  4. Relacioneu la resposta donada a la primera pregunta (el nombre de rectes tangents) amb la resolució d'una equació calculada a la segona.