Једначина круга

Проблем

Како гласе једначина круга?

Извођење једначине круга

Круг је скуп тачака у равни које су подједнако удаљене од једне тачке коју зовемо центар. Гледајући круг као конусни пресек, пројекција центра би требало да се зове фокус те криве. Међутим, назив фокус се не употребљава за круг. Слично важи и за ту подједнаку удаљеност, то јест полупречник. Пројекција полупречника би требало да се зове радијус-вектор, али назив остаје полупречник.  Jедначина круга се добија из растојања између две тачкегде је центар круга тачка , а полупречник . Специјално, у случају конусног пресека фокус је у центру па је једначина круга.