Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Verklaring aan de hand van twee voorbeelden

Voorbeeld : g(x) = sin (3x)

Hieronder is de grafiek van f(x) = sin x getekend. Om g(x) te vinden voor een willekeurige x , moeten we 2 stappen doen :
  • de waarde x eerst vermenigvuldigen met 3. Dit geeft 3x, een waarde op de x-as die 3 keer zo ver verwijderd is van de oorsprong als de oorspronkelijke x-waarde.
  • Van deze bekomen 3x moeten we de sinus nemen. Dat is de functiewaarde van 3x bij de oorspronkelijke functie. Deze f-functiewaarde van 3x wordt de g-functiewaarde van x.
Je kan op onderstaande tekening x verslepen. De g-waarde van x zal een spoor achterlaten. Zo ontstaat de grafiek van g.

Voorbeeld : g(x) = sin (0,5 x)

Hieronder is de grafiek van f(x) = sin x getekend. Om g(x) te vinden voor een willekeurige x , moeten we 2 stappen doen :
  • de waarde x eerst delen door 2. Dit geeft , een waarde op de x-as die halfweg ligt tussen de oorsprong en de oorspronkelijke x-waarde.
  • Van deze bekomen moeten we de sinus nemen. Dat is de functiewaarde van bij de oorspronkelijke functie. Deze f-functiewaarde van wordt de g-functiewaarde van x.
Je kan op onderstaande tekening x verslepen. De g-waarde van x zal een spoor achterlaten. Zo ontstaat de grafiek van g.