Priručnik: GeoGebra na ispitu

Naučite kako koristiti GeoGebrin ispitni način! Učenicima dozvoljava korištenje mogućnosti naših aplikacija tijekom ispita visokog rizika ili ispita pisanih na papiru pri čemu im se ograničava pristup internetu ili drugim aplikacijama koje se tijekom ispita ne bi smjele koristiti. Ispitni način ...
  • građen je u GeoGebrine aplikacije
  • pokreće se na vašem mobilnom uređaju bez dodatnih instalacija.
  • pokreće se preko cijelog zaslona i ne dozvoljava prikaz nekih drugih informacija na ekranu.
  • ne dozvoljava pristup internetu, GeoGebrinoj mrežnoj stranici ili datotekama koje su pohranjene na računalu ili mobilnom uređaju
  • zaključava druge aplikacije na vašem mobilnom uređaju
  • aktivira se lako uočljivo vizualno upozorenje čim se bez dozvole napusti ispitni način GeoGebrine aplikacije su odobrene i koriste se na ispitima diljem svijeta na različitim platformama (Web, iOS, Android, Windows, Mac). Želite li koristiti GeoGebru u ispitima u vašoj državi? S veseljem ćemo pomoći integrirati GeoGebru za korištenje u ispitima u vašoj državi bez ikakvog troška! Kontaktirajte nas na support@geogebra.org. Prevela i prilagodila: dr. sc. Željka Dijanić Datum: 30.6.2020.
  • Priručnik: GeoGebra na ispitu