Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Kub med area, volym och omkrets

Uppgift om kubens area, omkrets och volym

(Uppgiften går ut på att eleverna (i åk 5-6) arbetar på egen hand i geogebra.org med att undersöka area- och volymskala) Skapa en ny kub med appen 3D grafritare. Följ instruktionerna i programmet. Under menyn till vänser med figurer används "Grundläggande verktyg" och "Mäta". Notera måtten för kubens kanter. 1) Beräkna omkrets och area för en av sidoytorna. Beräkna kubens volym. 2) Förändring av skala: Beräkna sedan effekten på omkretsen, arean och volymen då skalan (längdskalan) förändras till 1:2. 3) Resonera kring dina resultat i ett skriftligt dokument.