Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(17) 1st Napoleon point

1st Napolen point

the 1st Napoleon point is constructed as follows:
  • Construct an equilateral triangle on each of the sides of the given triangle.
  • Draw a line from each vertex of the original triangle to the centroid of the opposite new triangle.
  • The lines intersect at the first Napoleon point.
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles.

1 ste punt van Napoleon

Je construeert het 1ste punt van Napoleon als volgt:
  • Construeer een gelijkzijdige driehoek op elke zijde van de gegeven driehoek
  • Teken een lijn vanuit elk hoekpunt van de originele driehoek naar het zwaartepunt van de tegenoverliggende nieuwe driehoek.
  • Deze lijnen snijden elkaar in het eerste punt van Napoleon
De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken.