Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Arbelos. Proof for rectangle

De arbelos is een meetkundige figuur die bestaat uit drie aan elkaar rakende halve cirkels. De raakpunten liggen op een lijn. De arbelos is geïntroduceerd door Archimedes in zijn Liber assumptorum. Het woord arbelos komt uit het Grieks, en betekent schoenmakersmes. Eigenschappen: Noem het raakpunt van de twee kleinere halve cirkels A, en de raakpunten met de grote halve cirkel B en C. Laat de gemeenschappelijke raaklijn van de twee kleinere halve cirkels in A de grote halve cirkel in H snijden en laat de lijnen HB en HC de kleine halve cirkels snijden in D en E. DE is dan de andere gemeenschappelijke raaklijn van de twee kleine halve cirkels. AEHD is een rechthoek. Dit laatste gaan we bewijzen