X(2) Centroid

centroid

The centroid or barycenter of a triangle is the point where the mediants cross. it is the point at which a cutout of the triangle could be perfectly balanced on the tip of a pin.

zwaartepunt

Het zwaartepunt van een driehoek is het punt waar de zwaartelijnen elkaar snijden. Elke zwaartelijn verbindt een hoekpunt met het midden van de overstaande zijde. Het zwaartepunt is ook het punt waar je een uitgesneden vorm van de driehoek zou kunnen laten balenceren op een pin.