Axonométrico. Construción de figuras dadas as súas vistas

Information: Axonométrico. Construción de figuras dadas as súas vistas