Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej 2

Wykorzystaj poniższą kartę pracy do wykonania zadanych ćwiczeń. Pamiętaj, żeby przed każdym ćwiczeniem powrócić do ustawień początkowych (ikonka w prawym górnym rogu)
Na podstawie obliczonych wartości na krańcach przedziału i współrzędnej wierzchołka wykonaj zadane ćwiczenia. Dokanaj analizy rozwiązanych przykładów i odpowiedz na pytanie: Jak wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale domkniętym? Jaki wpływ na rozwiązanie ma położenie wierzchołka paraboli?