Sangaku

Twee aanliggende cirkels: Er is een verband tussen de straal van de cirkels en de afstand tussen de cirkels waar ze de x-as raken.

Dit kunnen we bewijzen met Pythagoras: (R+r)² - (R-r)² = g² R² + 2Rr + r² - (R² - 2Rr + r²) = g² 2Rr + 2Rr = g² 4Rr = g² 2√Rr = g