Samband area omkrets hos regelbundna polygoner

Författare/skapare:
Ulrihca Malmberg
I denna uppgift ska du utforska sambandet mellan omkrets och area hos regelbundna polygoner. Använd knapparna för att bestämma typen av polygon (antal hörn) och omkretsen. Arean beräknas automatiskt, avrundad till heltal. Kan du hitta en regel för att beskriva sambandet mellan omkrets och area?