Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Inscribed+Circumscribed Circles

Når du har gennemført øvelsen som "elev" bør du efterfølgende konstruere din egen øvelse, hvor du benytter noget af det du har lært. I denne udgave af øvelsen er der placeret nogle afkrydsningsfelter nedenunder x-aksen, hvor man kan vise eller skjule de enkelte elementer. Det kan være hensigtsmæssigt at anvende, hvis man skal demonstrere noget mere kompliceret eller hvis man endnu ikke er så sikker i brugen af "Geogebra". Ude til højre er der også en dynamisk visning af X,Y for A, B, C.