Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

השוואה בין שטח מלבן ושטח מקבילית

הסברים והנחיות

יישומון 3

שטח מקבילית

יעד ההוראה: כתה ז מקום ואופן שילובו: שטחים

הוראות הפעלה: לשחק עם הכפתורים ולגלות את הקשר בין שטח המקבילית לשטח המלבן. חישוב שטחים. ייתרנות השימוש ביישומון המחשה חקירה ויזואליות הסקת מסקנות