Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rotační kužel v kosoúhlém promítání

Kosoúhlé promítání je dáno průmětem nazájem kolmých jednotkových úseček. Sestrojte rotační kužel výšky v s podstavou v rovině (x,y). Podstava je dána středem S a poloměrem r.