Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Nabídka úspor

Tento graf vám ozřejmí rozhodování spotřebitele mezi spotřebou dnes a spotřebou v budoucnosti a jak z tohoto rozhodnutí odvodit křivku nabídky úspor. Model je stejný jako v učebnici: spotřebitel má v současnosti určitý příjem (jeho výši můžete nastavit), v budoucnosti nebude mít žádný příjem. Levý panel ukazuje rozhodování spotřebitele, pravý panel ukazuje odpovídající křivku nabídky úspor.