Sammenhæng mellem omkreds og areal

Undersøg sammenhæng mellem omkreds og areal Træk i punktet b eller skyderen.