L’àbac romà

Aquest applet permet expressar els nombres romans a l’àbac. Les boles de la part superior tenen valor 5 i les boles de la part inferior valor 1. La columna de l’esquerra representa les centenes de miler i la columna de la dreta les unitats. Una vegada heu escrit el nombre correctament a l’àbac surt un botó per a continuar. Dóna fins a 10 punts.