Betydning af a - eksponentielle funktioner

Forfatter
cals_1, LINE
Du kan ændre på størrelsen af fremskrivningsfaktoren (a-værdien) ved at trække i skyderen i øverste venstre hjørne. a) Gør det og afgør for hver gang om funktionen er aftagende, konstant eller voksende. Du kan tjekke dit svar ved at indstille den anden skyder. Hvis dit svar er korrekt vil der stå Rigtigt! b) Hvilken sammenhæng er der mellem størrelsen af fremskrivningsfaktoren (a-værdien) og om funktionen er aftagende, konstant eller voksende? Ved at trække i punktet på grafen kan du se, hvordan ændringen i y ændrer sig, mens ændringen i x forbliver 1. c) Indstil fremskrivningsfaktoren, sådan at funktionen er voksende, hvad sker der med ændringen i y, når du rykker punktet mod højre? Og mod venstre? Overvej det samme ved en aftagende funktion. d) Overvej ud fra dine svar på c) hvilken forskel der er mellem en eksponentiel og en lineær funktion.