Διχτομόμος γωνίας

Κατασκευή διχοτόμου γωνίας.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέτρο της γωνίας μετακινώντας το σημείο Τ. Να κατασκευάσετε στο τετράδιό σας τις διχοτόμους τριών τυχαίων γωνιών.