Kolmnurk

Suvalise kolmnurga iga külge pikendati üle kujundi tippude vastu kellaosuti liikumise suunda külje pikkuse võrra.

Millise kujundi saame, kui ühendame järjestikku nende pikenduslõikude otspunktid? Kuidas on seotud lähtekujundi ja saadud kujundi pindalad? Põhjenda oma hüpoteesid.