Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(5503) Kirikami concurrent circles image of X(2)

Kirikami concurrent circles image of X(2)

P, the Kirikami concurrent circles image of X(2) is constructed as follows:
  • Construct the centroid of triangle ABC, triangle center X(2).
  • Construct the triangles AX(2)B, AX(2)C, and BX(2)C.
  • Define the orthocenter HA, the orthocenter of triangle BX(2)C. and define HB and HC cyclically.
  • Construct OA as the circle of the points A, HB, HC, and define OB and OC cyclically.
  • The circles OA, OB, OC concur in a point P, the Kirikami concurrent circles image of X(2).
The barycentric coordinates of P are 1/(4a4 + b4 + c4 - 4b2c2 - a2b2 - a2c2) : : Triangle centers X(5503) to X(5522) are constructed as Kirikami concurrent circles images of other existent triangle centers.

beeld van X(2) door de snijdende cirkels van Kirikami

P, het beeld van X(2) door de snijdende cirkels van Kirikami construeer je als volgt:
  • Construeer het zwaartepunt van driehoek ABC, driehoekscentrum X(2).
  • Construeer de driehoeken AX(2)B, AX(2)C en BX(2)C.
  • Definieer het hoogtepunt HA, hoogtepunt van de driehoek BX(2)C en definieer analoog HB en HC.
  • Construeer de cirkel OA door de punten A, HB, HC, en definieer analoog OB en OC.
  • De cirkels OA, OB, OC snijden elkaar in P, het beeld van X(2) door de snijdende cirkels van Kirikami.
De barycentrische coördinaten van P zijn 1/(4a4 + b4 + c4 - 4b2c2 - a2b2 - a2c2) : : Driehoekscentra X(5503) tot X(5522) werden gedefinieerd beelden door de snijdende cirkels van Kirikami vaan eerder gedefinieerde driehoekscentra.