Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Afgeleide in een punt

Deze applet illustreert de definitie van de afgeleide in een punt aan een functie. Door het punt Q naar het punt P te bewegen benaderen we de raaklijn aan de functie in het punt P steeds beter. De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is de afgeleide in het punt.