Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Svar på exempeluppgift till grafer

Exempeluppgift för introduktion till grafer. Detta är ett möjligt sätt som eleven skulle kunna utföra lösningen på. Grafen används endast som ett verktyg för att ge svar på uppgiften.