כפל ישר בפרבולה

א. בדקו עבור זוגות שונים של פונקציה לינארית ופונקציה ריבועית 1. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה-x יש לכל היותר לפונקציית המכפלה? 2. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה-x יש לכל הפחות לפונקציית המכפלה? 3. תארו מה הקשר בין נקודות החיתוך של הפונקציה הלינארית והריבועית לנקודות החיתוך של פונקציית המכפלה? ב. בדקו עבור זוגות שונים של פונקציה לינארית ופונקציה ריבועית 1. מהם תחומי החיוביות והשליליות של פונקציית הישר? 2. מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה הריבועית? 3. מהם תחומי החיוביות של פונקציית המכפלה? ג. תארו כיצד משפיעים נקודות החיתוך של הפונקציות על תחומי החיוביות והשליליות של פונקציית המכפלה.