Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Applet til Lineær regression (med fire punkter)

I denne applet kan du eksperimentere med at lave din egen regressionslinje. 1) Du kan indsætte fire punkter efter eget valg 2) Du kan tegne din egen regressionslinje (og tegne residualer og beregne S-værdien) 3) Du kan tegne den bedste rette linje (og tegne residualer og beregne S-værdien) Bemærk, at "S-værdien" her betyder "summen af de kvadrerede residualer"