Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Az ntávolság tulajdonságai

A távolság alapvető fogalma a geometriának. Egy pontpárokon értelmezett, nemnegatív értékű d függvényt távolságnak nevezünk, ha eleget tesz a távolság axiómáknak: a) b) (szimmetria) c) (háromszög egyenlőtlenség) Korábban értelmeztük az ntávolság fogalmát. A kérdés most már az, hogy az ntávolság távolság-e. A definícióból következik, hogy , az abszolút érték miatt.

a)

A definícióból nyilvánvalóan következik, hogy . Megfordítva:
Láthattuk, hogy páratlan n esetén két pont ntávolsága nem csak akkor 0, ha a két pont egyenlő, tehát az ntávolság nem távolság. Tekintettel arra, hogy páros n kitevős hatvány nemnegatív így páros n esetén két pont ntávolsága akkor és csak akkor 0, ha a két pont egyenlő.

b)

A definíció triviális következménye a szimmetria.

c)

A fenti GeoGebra fájl alapján úgy tűnik, hogy páratlan n esetén az ntávolságra nem teljesül a háromszög egyenlőtlenség, páros n-ekre pedig teljesül a háromszög egyenlőtlenség. Az előzőekből az következne, hogy páros n-ekre az ntávolság távolság.