Hipèrbola

La hipèrbola com a lloc geomètric.

Donats dos punts F1 i F2, que anomenarem focus, quin és el lloc geomètric dels punts del pla que la diferència de les distàncies als focus sigui constant?

Tasca 1

En una finestra gràfica nova, dibuixeu dos punts i anomeneu-los F1(-3,0) i F2(3,0). A la línia d'entrada poseu: k=4. Inseriu un punt lliscant, anomeneu-lo d1 que prengui valors entre 0 i 8 amb increment 0.1. A la línia d'entrada poseu: d2=d1+k. Dibuixeu una circumferència de centre F1 i radi d1. Dibuixeu una circumferència de centre F2 i radi d2. Marqueu els dos punts d'intersecció de les dues circumferències. Dibuixeu una circumferència de centre F1 i radi d2. Dibuixeu una circumferència de centre F2 i radi d1. Marqueu els dos punts d'intersecció de les dues circumferències. Activeu el traç d'aquest 4 punts. Observeu que aquest quatre punts compleixen que la diferència de les distàncies als punts F1 i F2 és 4. Moveu el punt lliscant d1 i veureu el lloc geomètric dels punts del pla que la suma de les distàncies als dos punts és 4. Es tracta d'una recta? Es tracta d'una circumferència o d'una el·lipse? No, es tracta d'una corba anomenada hipèrbola i els punts F1 i F2 s'anomenen focus de la hipèrbola. GeoGebra té una eina per dibuixar hipèrboles. Seleccioneu-la. Cliqueu sobre els punts F1 i F2 i sobre un punt negre del rastre. Observeu que la hipèrbola dibuixada coincideix amb el rastre negre. Observeu que a la Finestra algebraica ha aparegut un nou objecte i la seva expressió algebraica, és l'equació de la hipèrbola.

Tasca 2

L'equació general d'una hipèrbola, centrada en l'origen amb focus F1(-c,0) i F2(c,0) i que la resta de les distàncies sigui k, és:  on a2 = k2/4 i b2 = c2 - a2 Tenint en compte aquesta fórmula i amb llapis i paper, trobeu l'equació de la hipèrbola centrada a l'origen de coordenades amb focus F1(-4,0) i F2(4,0) i que la diferència de les distàncies sigui 6. Introduïu la fórmula a la línia d'Entrada. Ha sortit una hipèrbola? L'equació de la hipèrbola que es visualitza a la finestra algebraica és la mateixa que la que heu posat? Heu provat de clicar amb el botó dret sobre la fórmula? Els valors d'a i de b de la fórmula de quina manera es visualitzen en la hipèrbola? I la k? Utilitzeu el comandament Focus() per determinar els focus de la hipèrbola.

Tasca 3

Descarregueu la imatge següent al vostre ordinador (cliqueu amb el botó dret sobre la imatge i seleccioneu Anomena i desa). Amb l'eina Imatge, que trobareu al penúltim bloc d'eines, inseriu la imatge al GeoGebra. Amb l'eina Hipèrbola, intenteu ajustar la hipèrbola a la imatge.
Image

Tasca 4

Les hiperboles tenen una curiosa propietat que pots observar en aquesta construcció. Uns rajos de llum que sortissin del focus A en direcció a la corba, en rebotar, sortirien en direcció oposada a B.
Feu la construcció anterior seguint els passos següents: - Dibuixeu una hipèrbola qualsevol amb l'eina Hipèrbola. - Dibuixeu un punt D sobre la hipèrbola. - Dibuixeu la recta tangent a la hipèrbola en el punt D. - Dibuixeu la recta perpendicular a la recta anterior en el punt D. - Feu una simetria de A respecte aquesta recta. - Dibuixeu els segments AD i BD - Dibuixeu la semirecta DA'