Síntesi additiva (colors llum).

La síntesi additiva és una actuació conjunta d'estímuls de color sobre la retina És la mescla de llums cromàtiques. (Küppers).

Els tres colors primaris són el vermell (R), el verd (G) i el blau (B). La suma de dos colors primaris és un color secundari: R+G=Y (groc); G+B=C (cian); R+B=M (magenta). La suma de tots és el blanc: R+G+B=W i l'absència de llum és el negre (K). Un exemple tecnològic és la TV en color i els monitors dels ordinadors.