Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

y=a^(x+b)+c

i horizontalno i vertikalno pomjeranje

Poredeći grafike funkcije f i g , vidimo da je funkcija g nastala pomjeranjem horizontalnim u desno za dva i vertikalnim gore za dva funkcije f. Asimptota funkcije g je prava y=2. Napomena: mogli smo i prvo da pomjeramo vertikalno, pa onda horizontalno funkciju f.