X(52) orthocenter of orthic triangle

Onderwerp:
Coördinaten

orthocenter of orthic triangle

The orthic triangle A'B'C' is the triangle formed by the feed of the altitudes of the triangle ABC. A'', B'', and C'' are the feet of the altidudes of this orthic triange. The altitudes A'A'', B'B'', and C'C'' cross at the triangle center X(52). The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

hoogtepunt van de hoogtedriehoek

De hoogtedriehoek A'B'C' is driehoek, gevormd door de hoogtelijnen van driehoek ABC. A'', B'', and C'' zijn de voetpunten van de hoogtelijnen van deze driehoek. Deze hoogtelijnen A'A'', B'B'' en C'C'' snijden elkaar in het driehoekscentrum X(52). De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.