Üçgende Kenarortay Çizimi

Kenarortay ve Ağırlık Merkezi

Etkinliğimizde bir üçgenin kenarortaylarını çizip ağırlık merkezi ile ilişkisini inceleyeceğiz. Verilen ABC üçgeninde aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 1. Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Imageorta nokta sekmesini tıklayınız. Verilen ABC üçgeninin sırasıyla B ve C köşelerini tıklayarak BC kenarının orta noktasını bulunuz. Benzer şekilde AC ve AB kenarlarının orta noktalarını bulunuz. 2. Toolbar Image butonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image butonu yardımıyla BC, AC ve AB kenarlarının orta noktalarını D, E, F olarak isimlendiriniz. 3.Toolbar Image butonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image doğru parçası sekmesini tıklayarak AD, BE, CF doğru parçalarını çiziniz. 4. Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image kesiştir sekmesi yardımıyla AD,BE,CF doğru parçalarının kesişme noktasını bulup Toolbar Imagebutonu yardımıyla bu noktayı G olarak isimlendiriniz. 5. G üçgenin hangi bölgesindedir? 6. GA, GD doğru parçalarının uzunluklarını hesaplamak için Toolbar Imagebutonunu kullanınız. Menüden Toolbar Imageuzunluğu seçerek ölçüm yapınız. Benzer şekilde GB, GE ve GC, GF uzunluklarını bulunuz. 7. , , oranlarını bulup karşılaştırınız. 8. Nasıl bir sonuca ulaştınız? 9. Üçgeni Toolbar Imagebutonu yardımıyla köşelerinden çekerek hareket ettiriniz. Elde ettiğiniz sonucu bütün üçgenler için genelleyebilir miyiz? Açıklayınız.