Yay uzunluğu

Çemberde Yay uzunluğunu Yapılandırmacı Yaklaşım ile verebilmek için uygun bir etkinlik
Sakla/Göster Butonunu sırası ile tıklayınız. Yayı gören merkez açıyı 360 ye bölerek farklı değerler elde ediniz. Her bir açı değeri için elde ettiğiniz uzunluğu çemberin uzunluğuna bölününüz. Elde ettiğiniz değerleri karşılaştırınız.