Galileo Galilei i pojam inercije

Autor:
nedeljko
Galileo Galilei uveo je eksperiment kao metodu u znanost. Između ostalog formulirao je i pojam inercije. Zaključio je da bi se tijelo jednom pokrenuto u gibanje neprestano gibalo kada ne bi bilo trenja. U pokusima koje je izvodio koristio je dvije suprotno okrenute kosine. Kuglica puštena s jedne kosine popela bi se na jednaku visinu na drugoj kosini, ako ne bi bilo trenja. Pri tome nije bitno koliki su nagibi kosina. Ako je druga kosina položenija, kuglica će se dulje gibati kako bi dostigla jednaku visinu s koje je puštena. Ako se kuglica spusti na horizontalnu podlogu, ona će se nastaviti stalno jednoliko gibati jer nikada neće moći dostići visinu s koje je puštena. Ako tijelo na horizontalnoj podlozi pokrenemo u gibanje, ono će se nastaviti gibati jednoliko (uz zanemareno trenje). Ovo svojstvo imaju sva tijela i nazivamo ga inercijom. Nagib prve kosine možete mijenjati tako da uhvatite smeđi kružić i podignete ga ili spustite. Nagib druge kosine mijenjate pomoću klizača. Obratite pažnju da se kuglica giba dulje vremena ako je nagib kosine manji i da se njezina brzina ne mijenja dok se giba po horizontalnoj podlozi. Isprobajte animaciju za nekoliko nagiba druge kosine i na kraju postavite nagib na nula stupnjeva.