Equació general de les còniques

Mou els valors dels paràmetres a, b, c, d, e i f ,i observa que segons els seus valors, dona una circumferència, una el•lipse, una paràbola o una hipèrbola. Observa també el valor del discriminant i l’excentricitat.
Comprova que si: •a=c tenim una circumferència. •a≠c però són del mateix signe és una el•lipse i e<1. •a≠c i de signes contraris, és una hipèrbola i e>1. •a≠0, c=0 i e≠0, és una paràbola que s’obre cap amunt o cap avall i e=1. •a=0, c≠0, c=0 i d≠0, és una paràbola que s’obre cap a la dreta o cap l’esquerra i e=1. •b≠0 la cònica té una rotació. •d≠0 la cònica té un desplaçament respecte l’eix x. •e≠0 la cònica té un desplaçament respecte l’eix y. Per quins valors del determinant tenim una paràbola? I una el.lipse? I una circumferència? I una hipèrbola? I un punt? I una recta? I dues rectes paral.leles? I dues rectes?