Combinació lineal de vectors

Autor:
Alberto, JOANA
Tema/es:
Vectors
  • Donats dos vectors i .
  • Donats dos escalars i .
  • Anomenam el vector resultant de l'operació combinació lineal (C.L.) de i .
Fixa't que una combinació lineal no és més que la suma de dos vectors, cadascun dels quals és el resultat d'un producte previ d'un vector per un nombre (és a dir, els dos apartats anteriors d'aquest llibre). Podríem dir que és el resultat de "cuinar" un nou vector a partir de les quantitats que vulguem de dos "ingredients" (vectors) inicials.

Canvia els vectors u i v (desplaçant els seus extrems amb el ratolí) i després els escalars lambda i mu (desplaçant els controls lliscants), i comprova el resultat de la C.L. de u i v.