Arena de l'amfiteatre de Tarragona. El·lipse amb corda de 19.24 m

Aquesta és una de les propostes viables de Toldrà [2013] en La geometria de l'amfiteatre de Tarragona, per al replantejament del perímetre de l'arena de l'amfiteatre de Tarragona, mitjançant el traçat d'una el·lipse per punts amb una corda de 19.24 m, per a una el·lipse d'eixos 61.568 X 38.48 m. Aquest traçat es deriva del que s'obté mitjançant l'el·lipsògraf de l'Hôpital, Arquimedes o Procle.